Ligji për zhvillimin rajonal përtej debatit politik- Një reformë e munguar

Zhvillimi rajonal diskutohet në Shqipëri që prej vitit 2007. Asokohe, debati kulmoi me miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale për Zhvillimin Rajonal, dhe me draftimin e ligjit përkatës. Mirëpo, reforma nuk u finalizua. U rimor sërisht në vitin 2009, në vitin 2011, më pas në periudhën 2012-2014, e sërish në 2016-2017. Çdo herë u mbështet nga donatorë … Continue reading Ligji për zhvillimin rajonal përtej debatit politik- Një reformë e munguar